• Kỹ thuật

    buồng/phòng/ngăn/khoang [chamber]
    hốc [chamber]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X