• Kỹ thuật

    hiệu chỉnh và hoàn tất động cơ [tune-up]
    Explanation: Phương pháp hiệu chỉnh và sửa chữa động cơ để có thể vận hành tốt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X