• Kỹ thuật

  [ チョコてい ]

  sự dừng dây chuyền trong thời gian ngắn [short time breakdown]
  Explanation: 一時的なトラブルでラインが停止したり、空転したりする状態

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X