• Tin học

    xoắn đôi [twisted pair]
    Explanation: Ví dụ như cáp xoắn đôi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X