• Kỹ thuật

    bộ chế hòa khí hai miệng [two-barrel carburetor]
    Explanation: Do hai bộ nguyên ghép liền nhau và có hai miệng hút gió riêng, loại này thường dùng cho động cơ có từ sáu xy lanh trở lên. Mỗi bên của một bộ chế hòa khí cung cấp cho phân nửa số xy lanh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X