• Tin học

    dải dụng cụ/thanh công cụ [toolbar]
    Explanation: Trong quá trình ứng dụng mới, đây là một dải trải ngang qua suốt phía trên cửa sổ, chứa các nút bấm, mỗi nút là một biểu tượng khác nhau. Các biểu tượng này đại diện cho các lệnh hay dùng.///Chỉ có Microsoft và Macintosh là dùng thuật ngữ dải dụng cụ. Các dải nút bấm dạng biểu tượng gặp trong các trình ứng dụng khác có thể có tên gọi là các dải tăng tốc, Smart Icons (biểu tượng thông minh), các dải nút bấm, và các dải sức mạnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X