• Tin học

    hệ thống lập trình TCL [Tcl-Tk/Tool Command Language-Tool Kit]
    Explanation: Là một hệ thống lập trình bao gồm ngôn ngữ lập trình kiểu dòng lệnh và bộ thiết lập giao diện người dùng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X