• Tin học

    chương trình thường trú [TSR/terminate-and-stay-resident]
    Explanation: Là chương trình luôn được lưu trong bộ nhớ trong, ngay cả khi nó không chạy. Nhờ vậy nó có thể được khởi động một cách nhanh chóng để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong khi các chương trình khác vẫn đang chạy. Các chương trình này thường được dùng trong các hệ điều hành không đa nhiệm như MS DOS.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X