• Tin học

    bộ điều hợp thiết bị đầu cuối [TA/terminal adapter]
    Explanation: Là một tên khác cho IDSN modem.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X