• Tin học

    Đa truy cập phân chia thời gian [TDMA/Time Division Multiple Access-TDMA]
    Explanation: TDMA là kỹ thuật cấp phát các kênh bội trên cùng tần số trong một hệ truyền vô tuyến, như hệ điện thoại di động hay hệ truyền thông vệ tinh. Ví dụ, INTELSAT dùng TDMA cho các hệ truyền thông vệ tinh của nó.///TDMA được dùng chủ yếu trong các hệ điện thoại di động, nó cho phép nhiều người dùng truy cập cùng tần số radio hơn là các hệ di động cũ. Mỗi người dùng có một rãnh thời gian trong kênh và rãnh nầy là cố định đối với người dùng trong suốt cuộc gọi. Ngay cả khi thiết bị không có gì để truyền, rãnh thời gian nầy vẫn được để dành.///TDMA cạnh tranh với CDMA (Code Division Multiple Access) về mạng di động. CDMA dùng công nghệ phổ trải rộng, bạn đọc nên tìm hiểu thêm từ mục liên quan mục nầy (CDMA).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X