• Tin học

    trình soạn văn bản/trình biên tập văn bản [text editor]
    Explanation: Trong lập trình máy tính, đây là một chương trình được thiết kế để soạn thảo, biên tập, và lưu trữ mã đối tượng. Trình biên tập văn bản giống trình xử lý từ, nhưng chỉ chứa những công cụ thô sơ nhất để định khuôn thức và in văn bản. Vì trình biên tập được thiết kế để viết các chương trình máy tính, nên nó cũng có các tính năng làm cho việc nhập và biên tập lại các từ và các con số dễ dàng hơn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X