• Tin học

    tệp văn bản [text file]
    Explanation: Một tệp tin không chứa gì khác ngoài các ký tự ASCII tiêu chuẩn (không có các ký tự điều khiển và các ký tự ở các thứ tự cao).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X