• Tin học

    dựa trên văn bản/dựa trên chữ viết/chỉ có chữ [text based (e.g. interface)]
    Explanation: Ví dụ như các giao diện dự trên văn bản là giao diện chỉ bao gồm chữ viết chứ không có hình ảnh đồ họa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X