• Tin học

    chế độ văn bản [text mode]
    Explanation: Một chế độ làm việc của các board hiển thị video loại tương thích IBM PC, trong đó máy tính sẽ hiển thị các hình ảnh được cấu tạo nên bằng bộ ký tự tiêu chuẩn 256 ký tự cài sẵn bên trong; đồng nghĩa với character mode vì bộ ký tự này chỉ có một số ký tự đồ họa hạn chế, nên chế độ văn bản chỉ có thể hiển thị các hình đơn giản như các hộp và đường. Đồng thời, các văn bản cũng có thể hiển thị theo kiểu chữ nét đậm và đảo.///Chế độ văn bản là một trong hai chế độ tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi hầu hết các hệ video tương thích IBM PC chế độ kia gọi là chế đồ họa. Chế độ văn bản có tốc độ nhanh hơn nhiều so với chế độ đồ họa, vì máy tính có thể dựa vào bộ ký tự cài sẵn, thay vì phải dựng hình ảnh theo từng bit trên màn hình. Các chương trình cơ sở ký tự, như Lotus 1 - 2 - 3 và WorPerfect, đều được thiết kế để hoạt động trong chế độ văn bản khi bình thường, và chỉ chuyển sang chế độ đồ họa khi nào cần phải hiển thị các đồ hình.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X