• Tin học

    [ テキストへいめんていぎべくとる ]

    véc tơ hướng văn bản [text direction vectors]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X