• Tin học

    [ テキストしゅうけつ ]

    kết thúc văn bản [end of text (ETX)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X