• n

  kỹ thuật/chuyên môn
  ~用語: thuật ngữ chuyên môn kỹ thuật

  adj-na

  thuộc về kỹ thuật/thuộc về chuyên môn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X