• n

  kỹ thuật/tiểu xảo
  高度な ~ を駆使する: sử dụng thành thạo kỹ thuật trình độ cao

  n

  tài nghệ

  Kỹ thuật

  kỹ thuật [Technique]

  Tin học

  kỹ thuật [technique]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X