• Tin học

    chương trình TeX [TeX]
    Explanation: Là một chương trình định dạng văn bản được viết bởi nhà toán học và máy tính học Donald Knuth. Nó cho phép soạn thảo các văn bản kỹ thuật theo định dạng phức tạp từ các văn bản ASCII. Các phiên bản cài đặt của TeX cho Unix, MS-DOS, Windows, Mac có thể tải xuống free tại địa chỉ Internet: ftp://ftp.tex.ac.uk/tex-archive/.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X