• Kỹ thuật

    máy ram [temperer]
    thợ nhiệt luyện (thép)/thợ nhào trộn (hồ, vữa) [temperer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X