• Kỹ thuật

    bộ điều chỉnh nhiệt độ [temperature regulator]
    bộ ổn định nhiệt độ [temperature regulator]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X