• Tin học

    [ テープ始端マーカ ]

    ký hiệu bắt đầu băng [beginning-of-tape marker/BOT marker (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X