• Tin học

    [ テープ終端マーカ ]

    bộ đánh dấu kết thúc băng [end-of-tape marker/EOT marker (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X