• Tin học

    [ テープおわりマーク ]

    ký hiệu kết thúc băng [end-of-tape mark]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X