• Tin học

    [ ディジタル光ディスク ]

    đĩa quang số [optical disk/digital optical disk]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X