• Tin học

    [ ディジタルアナログ変換器 ]

    bộ chuyển đổi số-tương tự (DAC) [digital-to-analog converter/D/A converter/DAC (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X