• Tin học

  [ ディジタルかいせん ]

  đường truyền số [digital line]
  Explanation: Là đường truyền số liệu ở dạng số.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X