• Tin học

    bộ đĩa [disk pack]
    Explanation: Là tập một số đĩa được bảo vệ trong một vỏ chứa. Nó thường được dùng cho máy tính mini và máy tính mainframe. Nó có thể di dời được.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X