• Kỹ thuật

    nắp chia điện (nắp Delco) [distributor cap]
    Explanation: Có lỗ dẫn điện đến giữa và chung quanh, chia đều khoảng cách những lỗ dây điện dẫn đến các bugi. Số lỗ này tùy theo số bugi: 4, 6, 8.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X