• Kỹ thuật

    mỏ quẹt chia điện (tiếp điểm quay bộ phân phối điện) [distributor rotor]
    Explanation: Phân phối luồng điện cao thế lần lượt đến các bugi bằng chạm tiệp điểm truyền điện vào các cọc nối liền các dây dẫn đến bugi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X