• Tin học

    định dạng trao đổi dữ liệu-DIF [DIF/data interchange format-DIF]
    Explanation: Là định dạng chỉ bao gồm các mã ASCII của cơ sở dữ liệu, bảng tính và các tài liệu tương tự. Chúng được cấu trúc hóa để tạo thuận lợi trong việc chuyển sang và sử dụng bởi các chương trình khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X