• Tin học

    [ ディレクトリ名による受信者指定 ]

    chỉ định người nhận theo tên thư mục [designation of recipient by directory name/MTPR]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X