• Tin học

    Dịch vụ thư mục [directory service]
    Explanation: Dịch vụ thư mục trên mạng mô phỏng theo dịch vụ điện thoại, cũng cung cấp cho người dùng cách truy cập đến các dịch vụ trên hệ thống một cách nhanh chóng. Nhu cầu về các dịch vụ thư mục ở các tổ chức lớn là không thể thiếu được. Tương tự đối với dịch vụ thư mục toàn cầu cho Internet hay các mạng phục vụ công cộng điển hình như America On Line và các nhà cung cấp khác.///Trên các mạng phân tán thông dụng, tài nguyên và các người dùng ở rất nhiều nơi khác nhau. Nếu một người dùng cần truy cập đến một dịch vụ hay một người dùng ở xa, dịch vụ thư mục sẽ giúp định vị nơi cần đến. Tất cả tên của các đối tượng trên hệ thống đều có trong các danh sách cơ sở dữ liệu và luôn sẵn sàng cho người dùng sử dụng. Giao diện dịch vụ thư mục có thể sẽ làm cho hệ thống trở nên đơn giản, trực quan, hay phức tạp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X