• Tin học

    cây thư mục [directory tree]
    Explanation: Một hình tượng trưng các nội dung chứa trong đĩa, nó trình bày cấu trúc nhánh của các thư mục và thư mục phụ. Ví dụ, File Manager của Microsoft Windows có khả năng hiển thị một cây thư mục.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X