• Tin học

  [ ディレクトリじょうほうベース ]

  Danh Mục Thông Tin Cơ Sở (DIB) [Directory Information Base/DIB]
  Explanation: Một danh mục về tên người dùng và tài nguyên trong hệ thống X.500.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X