• Tin học

    Mô hình đối tượng thành phần phân tán (DCOM) [DCOM/Distributed Component Object Model-DCOM]
    Explanation: DCOM là mô hình đối tượng của Microsoft, có căn nguyên từ DDE (Dynamic Data Exchange) là hệ truyền thông điệp dùng để trao đổi thông tin giữa các chương trình trong Windows. DDE được dùng trong OLE (Object Linking and Embedding), một phương pháp để nhúng các liên kết vào đối tượng trong chương trình và tài liệu. Từ đó phát triển thành COM, ngày nay trở thành nền tảng để liên kết tất cả đối tượng, và cuối cùng là DCOM và ActiveX (về cơ bản là DCOM hỗ trợ cho Internet). DCOM là mở rộng của COM trên mạng. Microsoft mô tả DCOM như một “COM có dây dài”.///Ý tưởng đằng sau công nghệ thành phần là chia các ứng dụng lớn và phức tạp thành các đơn thể phần mềm nhỏ hơn để dễ phát triển, cải biến và nâng cấp. Bằng cách chia ứng dụng thành nhiều phần, các tác động của thay đổi hoặc nâng cấp chỉ ảnh hưởng đến các thành phần riêng biệt, chứ không đến toàn bộ chương trình. Lôgíc của các ứng dụng, truy xuất thông tin, theo dõi giao tác, biểu diễn dữ liệu, và quản lý có thể chạy trên các máy tính khác nhau, và chúng liên lạc với nhau để cung cấp cho người dùng các giao diện liên thông.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X