• Tin học

    ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) [DDL/data definition language-DDL]
    Explanation: Là ngôn ngữ để định nghĩa tất cả các thuộc tính của cơ sở dữ liệu như biểu diễn bản ghi, định nghĩa trường, trường khóa...

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X