• Kỹ thuật

    bộ phân phối điện [distributor]
    Explanation: Thường gọi là cái Delco. Bộ phận ở quãng giữa bình điện và bô bin tiếp điện, đóng và mở mạch điện để phân phối luồng điện cao thế đến các bugi theo thứ tự ấn định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X