• Kỹ thuật

    điểm chết [dead center]
    Explanation: Một trong hai vị trí để then chuyền và tay quay cùng nằm trên một đường thẳng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X