• Tin học

    chương trình gỡ rối/trình gỡ rối/bộ gỡ rối/bộ gỡ lỗi [debugger]
    Explanation: Một trình tiện ích, thường có trong các chương trình thông dịch hoặc biên dịch, nhằm giúp cho lập trình viên có thể tìm và sửa các lỗi cú pháp và các lỗi khác trong mã nguồn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X