• Kỹ thuật

    cơ cấu đòn (bẩy) tác dụng chậm [delayed-action linkage]
    sự liên kết tác dụng chậm [delayed-action linkage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X