• Kinh tế

  hàng nguy hiểm [DANGEROUS GOODS]
  Category: Vận tải hàng không [航空運送]
  Explanation: 危険物。IATAにより、その種類や基準に応じた輸送方法が厳しく定められている。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X