• Tin học

  [ デージーチェーン接続 ]

  kết nối kiểu chuỗi cánh hoa [daisy chain connection]
  Explanation: Một phương pháp nối vài ba thiết bị với nhau dọc theo buýt và quản lý các tín hiệu đối với từng thiết bị. Các thiết bị dùng giao diện SCSI, như CD-ROM, ổ đĩa cứng, và máy quét hình có thể được ghép chuỗi cánh hoa vào cùng một cổng SCSI.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X