• n

  dữ liệu/số liệu

  Kỹ thuật

  dữ liệu [data]
  Explanation: 情報の構成要素。

  Tin học

  dữ liệu [datum/data]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X