• Tin học

    [ データ依存形障害 ]

    lỗi theo dữ liệu [data-sensitive fault]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X