• Tin học

    [ データ回線透過性 ]

    sự trong suốt của chu trình dữ liệu [data circuit transparency]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X