• Tin học

    [ データ記述言語 ]

    ngôn ngữ mô tả dữ liệu [Data Description Language (DDL)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X