• Tin học

    [ データ交換装置 ]

    thiết bị trao đổi dữ liệu [data switching exchange/DSE (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X