• Tin học

    [ データ項目 ]

    mục dữ liệu/phần tử dữ liệu [item/data item]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X