• Kỹ thuật

  [ データ転送速度 ]

  tốc độ chuyển dữ liệu [data transfer rate]

  Tin học

  [ データ転送速度 ]

  tốc độ truyền dữ liệu [data transfer rate]
  Explanation: Tốc độ truyền dữ liệu là độ đo lượng thông tin số có thể truyền qua một kênh trong một giây. Còn được gọi là thông suất (throughput). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ truyền dữ liệu, như băng thông đường truyền, độ suy giảm, khoảng cách, môi trường truyền...///Tốc độ theo bit (bit rate) của một kênh truyền là số bit trên một giây có thể truyền qua kênh đó. Cáp Ethernet 10 Mbit/s có tốc độ gấp 10 lần so với đường truyền tốc độ 1 Mbit/s. Các hệ viễn thông và mạng như Ethernet có tốc độ bit xác định theo chuẩn để bảo đảm không vượt quá sức tải của thiết bị đang dùng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X